Generelle spørgsmål

Hvordan dækker forsikringen?

Med en Techno Forsikring får du altid den lovpligtige ansvarsforsikring samt en kaskoforsikring. Derudover inkluderes altid dækforsikring, fejltankningsdækning og nøgledækning, som dækkes uden betaling af selvrisiko, når du har kaskoforsikring. Som tilvalgsdækninger tilbydes Vejhjælp, Udvidet Bildækning, Parkeringsskadedækning, og Førerpladsdækning.

Produktinfo (IPID)

 

Dine fordele

 • Ingen stigning efter første skade
 • Hurtigt elitebilist
 • Ingen HK- eller KM-begrænsning
 • Ingen præmiestigning uanset postnummer
 • Med og uden trækkrog
 • Fastmonteret ekstraudstyr meddækket (når det er indeholdt i summen)
 • Loyalitetsdækninger
  • Nøgledækning
  • Fejltankningsdækning
  • Dækforsikring

Loyalitetsdækninger:

 • Nøgledækning:
  • Forsikringen dækker, hvis dine bilnøgler bliver stjålet, eller du taber dem.
  • Forsikringen dækker med op til 4.000,- kr. pr. skade og max to skader om året.
 • Fejltanksdækning:
  • Forsikringen dækker, hvis du ved et uheld får hældt forkert brændstof på din bil. Forsikringen dækker bl.a. bugsering, erstatningskøretøj, tømning samt bortskaffelse af det forkerte brændstof.
  • Forsikringen dækker med op til 6.000,- kr. pr. år uanset antallet af skader.
 • Dækforsikring:
  • Forsikringen dækker punktering, udposning på dækket som følge af påkørsel eller slag, eksplosion osv. Forsikringen dækker bilens dæk indtil de er to år gamle, og den dækker både sommer- og vinterdæk.
  • Forsikringen dækker med op til 2.000,- kr. inkl. moms pr. skade.
  • Forsikringen dækker max en skade pr. år.

Tilvalgsdækninger:

 • Vejhjælp:
  • Du kan få hjælp med bugsering af bilen og hjælp på stedet, hvis din bil fx ikke vil starte eller er punkteret.
 • Udvidet Bildækning:
  • Du skal ikke betale selvrisiko ved glasskader, hvis din bil bliver stjålet, ved brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag, hvis der falder noget ned på bilen eller skader på bilens lygter og sidespejle.
  • Skal hele ruden skiftes, skal du blot betale en mindre selvrisiko på 1.641 kr.
  • Værditabsdækning, hvis reparationen af skaden på din bil løber op i et beløb, som er større end 20 % af bilens handelsværdi, så får du udbetalt en kontant tillægserstatning.
  • Lånebil hvis dit værksted ikke tilbyder det (op til 500 kr. pr/døgn).
 • Parkeringsskade:
  • Du skal ikke betale selvrisiko, hvis andre påkører din bil og ikke giver sig til kende. Buler som følge af åbning af bildør er også omfattet af dækningen.
 • Førerpladsdækning:
  • Du er dækket, hvis du som fører af bilen kører galt og kommer til skade, og ingen andre motordrevne køretøjer er indblandet. Du er også dækket, hvis du kommer til skade, når du stiger ind og ud af bilen.

Ønsker du at tilføje en tilvalgsdækning er du meget velkommen til at kontakte os:

Kontakt os

Hvordan får jeg et grønt og/eller rødt kort?

Det røde og-/eller grønne kort kan hentes på https://www.kfforsikring.dk/privat/bil-og-transport/roedt-og-groent-kort-til-bil eller på MitKF: https://www.kfforsikring.dk/mitkf/login/

Hvilket selskab skal jeg vælge ved ind-/omregistrering af bilen?

Techno Forsikring er lavet i partnerskab med Købstædernes Forsikring. Når du køber en ny bil, skal denne derfor indregistreres som forsikret hos Købstædernes Forsikring. Det anbefales, at du inden ind-/omregistrering har bestilt et tilbud, så du er bekendt med prisen på din bilforsikring.

Bestil tilbud

Jeg har ind-/omregistreret min bil til Købstædernes Forsikring - hvad nu?

Har du modtaget et tilbud fra os, skal du sørge for at udfylde og sende det fremsendte indtegningsbilag til os. Har du fået tilbuddet gennem en bilforhandler, skal du sørge for, at denne indsender begæring til os.

Hvordan accepterer jeg tilbuddet?

Når du modtager et tilbud fra os, modtager du samtidig et indtegningsbilag. Dette skal udfyldes og sendes retur til os – enten via post eller mail. Du kan blot besvare den mail, som du har fået tilbuddet fra.

Hvordan opsiger jeg min bilforsikring?

Sælger du din bil, vil forsikringen automatisk ophøre så snart, den nye ejer omregistrerer bilen til eget navn. Herefter vil et evt. tilgodehavende tilbagebetales til forsikringstagers NEMkonto.

Skal bilens forsikring flyttes til andet selskab, skal dit nye selskab tage kontakt til os og sende en opsigelse – der vil være et opsigelsesgebyr på 640 kr., såfremt forsikringen opsiges inden for det første år.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få Techno Forsikring?

Du behøver ikke at have haft bil i eget navn tidligere, for at kunne få en bilforsikring hos os. Er du 21 år eller derover er det dog et krav, at du har haft kørekort de seneste 3 år. Har du dertil kørt skadefrit i 3 år inden indtegningen, er du elitebilist hos os fra første dag.
Bilen, som du ønsker forsikret hos os, må ikke være ældre end 15 år fra den første indregistreringsdato på indtegningstidspunktet. Derudover, må den ikke have en nyværdi over 700.000 kr. hvis du er 21 år og derover – er du mellem 18-20 år gammel må bilens nyværdi maksimum være på 400.000 kr. Varevogne må ikke have en nyværdi på over 250.000 kr.

Er du i tvivl, hvorvidt du opfylder vores krav, er du altid meget velkommen til at kontakte os:

Kontakt

Hvordan får jeg vejhjælp på min bil?

Du kan, når du opretter din forsikring hos os, tilvælge vejhjælp. Du har altid mulighed for at kontakte os, såfremt du senere ønsker vejhjælp på din bil. Der vil være en karenstid på en uge, hvis du senere beslutter at tilvælge vejhjælp til din forsikring.

Vejhjælp

Hvor kan jeg finde oplysninger om min bilforsikringspolice?

Når du er kunde hos os, fremsender vi din police pr. post. Har du mistet din police kan du finde oplysninger om din bilforsikring ved at gå ind på MitKF via følgende link: https://www.kfforsikring.dk/mitkf/login/

Må jeg låne min bil ud til andre?

Du kan til enhver tid låne din bil ud til andre, uden det har betydning for dækningen af din bil i tilfælde af skade. Du skal dog være opmærksom på, at låner du bilen ud til en person under 26 år, og denne pålægges skylden for en skade, kan der være en forhøjet selvrisiko. Denne aldersbetingede selvrisiko gælder dog ikke, hvis det er den registrerede ejer/bruger af køretøjet, eller ægtefæller/samlevere til disse som er involveret i en skade.

Tilbyder I samlerabat?

En Techno Forsikring giver ikke mulighed for samlerabat. Vi tilbyder i stedet faste lave priser med en bred dækning. Det betyder også, at du hos os ikke har mulighed for at ændre på selvrisiko og præmie.

Spørgsmål om skader

Må jeg stille min bil på værksted, før jeg har indsendt en skadeanmeldelse?

Er du kaskoforsikret hos os, kan du til enhver tid stille køretøjet på værksted. Husk i den forbindelse at informere værkstedet om, at de skal kontakte Taksatorringen for at opgøre skaden inden reparationen starter.

Skal jeg også anmelde skader, hvor der er en modpart, der er ansvarlig?

Ja, alle skader skal anmeldes til os. Når du er kaskoforsikret hos os, behandler vi skaden og retter efterfølgende krav til modpartens ansvarsforsikring.

Der er kun sket skade på modpartens køretøj, skal jeg også anmelde det?

Alle skader skal anmeldes til os – også selvom der kun er sket skade på modparten køretøj.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg har vejhjælp?

Med vejhjælp kan du få hjælp med bugsering af din bil og hjælp på stedet, hvis din bil fx ikke vil starte eller er punkteret.

Læs om vejhjælp

 

Skulle uheldet være ude, kan du kontakte SOS Dansk Autohjælp på tlf. 7010 8090

Med vejhjælp er du dækket i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland. Desuden gælder din vejhjælpsdækning i de, på følgende oversigt, nævne lande i Europa:

Rødt kort

Dækker I stenslag og / eller glasskader?

Både ja og nej. Techno Forsikring dækker stenslag og glasskader på samme vilkår som alle andre skadetyper. Dvs. mod selvrisikobetaling. Der er dog mulighed for at tilkøbe ”udvidet bildækning”  for at undgå den sædvanlige selvrisikoopkrævning. Læs mere om dækningerne her: https://www.technoforsikring.dk/wp-content/uploads/2018/04/forsikringsvilkaar-mop-1308.pdf

Spørgsmål om betaling

Hvordan opkræves forsikringspræmien?

Forsikringen er forudbetalt og opkræves på enten månedlig eller årlig basis. Ønsker du månedlig betaling, skal du tilmeldes Betalingsservice.

Hvordan tilmelder jeg min regning Betalingsservice?

Du kan tilmelde dine regninger Betalingsservice på MitKF eller via oplysningerne, som fremgår af dit indbetalingskort. Hvis du ønsker, vi skal tilmelde dine regninger til Betalingsservice for dig, kan du kontakte os pr. mail eller tlf.

Hvorfor opkræves jeg et højere beløb/to måneders præmie første gang?

Når vi modtager bankoplysninger på og opretter en Betalingsserviceaftale, vil denne først træde i kraft fra efterfølgende måned, derfor sker det ofte at vi trækker for mere end én måneds præmie første gang.