Med en Techno Forsikring får en du en bilforsikring der er postnummer-neutral og uden kilometer- og HK-begrænsning. Vores konkurrencedygtige priser gør os til en af de billigste på markedet, når det gælder bilforsikring til nye bilister.

Du får altid den lovpligtige ansvarsforsikring samt en kaskoforsikring hos os. De månedlige priser i prisskemaet er inklusive alle månedlige afgifter og gebyrer.

Bliv elitebilist med det samme

Med en Techno Forsikring kan du blive elitebilist fra første dag, hvis blot du har kørt skadefrit de sidste 3 år, og din bil opfylder vores indtegningskrav.

Derudover, falder du automatisk i præmie allerede fra måneden efter din fødselsdag, efterhånden som du bliver ældre og indgår i næstkommende priskategorier.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores tilbud, inden du bestiller vores billige bilforsikring, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Tilbuddet er først gældende, når du har modtaget et skriftligt tilbud fra os.

Din forsikring kan oprettes med månedlig eller helårlig betaling, og du vil skulle oplyse dine kontooplysninger, så forsikringen kan tilmeldes Betalingsservice.*

Kategoriændring (fra ”Trin 1” eller ”Trin 2” til kategorien ”Elitebilist”) sker automatisk pr. hovedforfaldsdato, når du har opfyldt betingelserne som elitebilist.

Den årlige præmie på din police er eksklusive skadeforsikringsafgift på 1,1% af kaskopræmien og miljøbidrag på 84 kr. (årligt).

Musik- og DVD-anlæg, tuningsudstyr (godkendt af Købstædernes Forsikring), fastmonteret telefon og udvendigt udstyr erstattes med op til i alt 26.904 kroner (2020 – beløbet indeksreguleres). Værdien af udstyret skal dog være indregnet i køretøjets samlede nyværdi for at være meddækket.

Du kan læse mere om dækningerne i forsikringsbetingelserne.

*Vær opmærksom på, at det ved månedlig betaling er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice.